Aktuell fråga

21 september kan du träffa oss på Vännäs kommun och prata om centrumutveckling och svara på vår enkät som även kommer att finnas tillgänglig på www.vannas.se/centrum. Brukar du delta i undersökningar/medborgardialoger från kommunen?

Visa resultat

Pågående upphandlingar