Bo, bygga, miljö

Lyssna

Här hittar du information för att kunna söka bygglov, du kan läsa om lediga tomter, hur kommunens renhållning och sophämtning, om vatten och avlopp, kommunens miljöarbete samt kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

En stor del av avdelningens arbete utgörs av information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Framtidens Vännäs!

Under menyfliken Framtidens Vännäs har vi samlat information om kommunens planarbete. Det vill säga arbetet för att utveckla, bygga och planera långsiktigt mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Klicka här för att gå direkt till sidan: Framtidens Vännäs (länk)

Kontakt

Om du inte skulle hitta det du söker är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0935-140 00 så hjälper vi dig.

Du hittar våra kontaktuppgifter via länkarna nedan. Skicka gärna e-post till oss via våra gemensamma inkorgar plan.miljonamnden@vannas.se eller soporochvatten@vannas.se.

Kontaktperson: Tore Forsberg