Bo, bygga, miljö

Lyssna

Under bygga, bo och miljö hittar du information om allting som har med byggande, boende och miljö att göra.

Här hittar du information för att kunna söka bygglov, du kan läsa om lediga tomter, hur kommunens renhållning och sophämtning, om vatten och avlopp samt kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Du hittar även information om de områden som miljö- och byggavdelningen ansvarar för, som exempelvis miljösituationen i kommunen. En stor del av avdelningens arbete utgörs av information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Om du inte skulle hitta det du söker är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0935-140 00 så hjälper vi dig att hitta det du söker.

Kontakt

Du hittar våra kontaktuppgifter via länkarna nedan. Skicka gärna e-post till oss via våra gemensamma inkorgar plan.miljonamnden@vannas.se eller soporochvatten@vannas.se.

Kontaktperson: Tore Forsberg