Räddningstjänst och brandskydd

Lyssna

Att den kommunala räddningstjänsten rycker ut till bränder och trafikolyckor vet de flesta, men vad är det för typer av olyckor som är räddningstjänst?

Vad är räddningstjänst?

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön."

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • och omständigheterna i övrigt.

Kontaktperson: Roger Westerberg