Brandvarnare är viktigt att ha hemma. Foto: Mostphotos

Brandskydd och sotning

Lyssna

Tre av fyra bränder inträffar i hemmet. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap, eller bristande uppmärksamhet. Vi kan till exempel glömma att släcka brinnande stearinljus eller går ifrån något som kokar på spisen.

Om det börjar brinna

Rädda
Först av allt ska du tänka på att rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet.

Varna
Se till att varna alla som är i omedelbar fara.

Larma
Räddningstjänsten larmas genom att ringa 112.

Släck
Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Om du i förväg skaffat utrustning och även tränat på den, kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så att du själv kommer till skada.

Utrustning för hemmet

Det är bra att ha utrustning både i förebyggande syfte och vid brand. Till exempel:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare (rekommenderat av Vännäs räddningstjänst: Pulversläckare 6 kg 43A 233BC)
  • Brandfilt

 

 

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Vännäs är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm.

Hos räddningstjänsten kan du bland annat fylla luftflaskor eller få kostnadsfri utbildning i hem och fritidssäkerhet.

Läs mer om Räddningstjänsten i Vännäs här

Trygg och säker, krisberedskap i Vännäs kommun

Räddningstjänsten ingår i kommunens krisberedskapsarbete.

Läs mer om olika typer av krisberedskap och säkerhet här

Kontaktperson: Roger Westerberg