Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2018/2019

Termin Grundskola Gymnasieskola
Hösttermin 2018 21/8 - 21/12 20/8 - 21/12 (åk 1)
21/8 - 21/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2019 10/1 - 13/6 8/1 - 5/6 (åk 1 och 2)
8/1 - 12/6 ( åk 3)


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2018
V 44 (29 oktober- 2 november) Lov
Vårterminen 2019
V 10 (4-8 mars) Sportlov
V 16 ( 15 - 18 april) Påsklov
14 maj, 31 maj, 7 juni  Lov
6 juni (nationaldagen) Lov


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola Gymnasieskola
2018 13/8 - 21/12
2019 7/1 - 18/6

 

Läsårsdata 2018-2019

Läsårsdata 2017-2018

Kontaktperson: Kim Holmberg