Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2016/2017

Termin Grundskola Gymnasieskola
Hösttermin 2016 22/8 - 22/12 22/8 - 22/12 (åk 1)
24/8 - 22/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2017 12/1 - 14/6 10/1 - 15/6 (åk 1 och 2)
10/1 - 15/6 ( åk 3)


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2016
31 oktober-4 november Lov
Vårterminen 2017
2-5 jan, 9-11 jan (grsk) Lov
V 10 (6-10 mars) Sportlov
V 16 (18 april-21 april) Påsklov
26 maj Lov
5 juni (grsk) Lov


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola Gymnasieskola
2016 15/8 - 22/12 15/8 -22/12
2017 9/1 - 21/6 9/1-21/6

 

Läsårsdata 2017-2018 (pdf)

Kontaktperson: Torsten Önell