Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2017/2018

Termin Grundskola Gymnasieskola
Hösttermin 2017 22/8 - 21/12 21/8 - 21/12 (åk 1)
22/8 - 21/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2018 11/1 - 15/6 9/1 - 8/6 (åk 1 och 2)
9/1 - 12/6 ( åk 3)


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2017
30 oktober- 3november Lov
Vårterminen 2018
V 10 (5-9 mars) Sportlov
V 14 ( 2 april-6 april) Påsklov
30 april , 2 maj, 11 maj  Lov
6 juni (nationaldagen) Lov


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola Gymnasieskola
2017 14/8 - 21/12 14/8 -21/12
2018 8/1 - 20/6 8/1-19/6

 

Läsårsdata 2017-2018

Läsårsdata 2018-2019

Kontaktperson: Kim Holmberg