Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2016/2017

   Grundskola Gymnasieskolan 
Hösttermin 2016 22/8 - 22/12 22/8 - 22/12 (åk 1)
    24/8 - 22/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2017 12/1 - 15/6 10/1 - 15/6 (åk 1 och 2)
10/1 - 15/6 ( åk 3) 


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2016  
31 oktober-4 november  Lov
 
Vårterminen 2017  
2-5 jan, 9-11 jan (grsk)  Lov
V 10 (6-10 mars)  Sportlov
V 16 (18 april-21 april)  Påsklov
2 maj, 26 maj   Lov
5 juni (grsk)  Lov

Arbetsår för lärare

 Grundskola  Gymnasieskolan
Arbetsår

 

15/8 - 22/12 2016 
 9/1 - 21/6  2017

 

15/8 -22/12 2016
9/1-21/6 2017

 


 

  

Kontaktperson: Torsten Önell