Byar i kommunen

Lyssna

I kommunen finns ett stort antal byar av varierande storlek. Ett så kallat landsbygdsråd som verkar för en utveckling av Vännäs landsbygd finns i kommunen.

Byar med egna webbplatser

Några av byarna i kommunen har egna webbplatser. Byarna svarar själva helt för innehållet på sina sidor. Kommunen svarar enbart för länken till webbplatserna.

Kontaktperson: Karolina Johansson