Tillstånd, regler och tillsyn

Lyssna

När du ska starta en nya verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva ta kontakt med kommunen och ansöka om tillstånd. I sidomenyn hittar du vilka olika typer av tillstånd som går att ansöka om, hur du söker dessa samt vilka regler som gäller.

I vissa fall gör kommunen även tillsyn och granskar verksamheten enligt gällande lagar och regler. Detta kan till exempel gälla en verksamhet som serverar alkohol eller hanterar livsmedel.

Vilka aktiviteter/verksamheter behöver tillstånd?
I sidomenyn hittar du de aktiviteter/verksamheter som du behöver ansöka om tillstånd för från Vännäs kommun.