Ekonomi och budget

Lyssna

Budget, verksamhetsplan, delårsbokslut och bokslut är viktiga kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Budget, skatt, bidrag och utjämning

En gång per år, i juni månad, fastställer kommunfullmäktige budgetramar för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en treårig verksamhetsplan, som beskriver vilka förändringar som fullmäktige vill att nämnderna och kommunstyrelsen skall genomföra.

Vännäs kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. I Vännäs är kommunalskatten 23,65 kronor för varje intjänad hundralapp.

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor, till exempel statsbidrag där staten ger kommunerna pengar för att göra vissa saker, utbilda vuxna inom gymnasieskolan till exempel. Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.

Kontaktperson: Karolina Johansson