Planer, dokument och lagar som styr kommunens verksamhet

Lyssna

A-E

Allmänna handlingar
Avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar (doc.)


Dataskydd och säkerhet (även hantering av personuppgifter)


Dokumenthantering
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen kommunledningskontorets verksamhet (PDF)

F-K

Folkhälsa

Föreningar

Kommunikation

Krisledning
Krislednings- och kriskommunikationsplan (populärversion) (PDF)

Kultur och bibliotek

 

L-R

LSS, Lagen om stöd och service
LSS, Lagen om stöd och service (länk till webbsida)

Miljö och hälsoskydd

Näringsliv och företag
Näringslivspolitiskt program (PDF)

Politisk verksamhet

Reglementen
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för plan- och miljönämnden
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (word, 35,5 kb)

Renhållning

Revision
Revisionsreglemente (word, 66 kb)

S - Ö

Skola, barnomsorg och utbildning

Strategiska planen
Strategisk plan 2015-2020 (PDF)

Strandskydd
LIS-plan och information om strandskydd (länk till webbsida)

Tillstånd och tillsyn
Riktlinjer för serveringstillstånd (länk till webbsida)

Upphandling
Upphandlingspolicy (PDF)

Vatten och avlopp
Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vännäs kommun, ABVA.

Årsredovisningar 

Ålborgsåtagandena

Översiktsplanering och trygghet

Kontaktperson: Karolina Johansson