Barn och ungas psykiska hälsa

Lyssna

Är du ung och mår psykiskt dåligt? Eller är du orolig för ditt barn/ungdom?
Här finns länkar till mer information om du upplever att du behöver hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

De flesta av länkarna nedan går direkt till informationssidor på 1177.se Vårdguiden. 1177 ger sjukvårdsupplysning både på webben och på telefon. Ring 1177. Vissa länkar går direkt till sidor på vår egen webbsida vannas.se där vi har information om var i kommunen du kan vända dig.

Den här webbplatsen ska underlätta att barn och ungdomar som mår dåligt får rätt insats. Webbplatsen är producerad av Vännäs kommun i samarbete med Västerbottens läns landsting.

 

Att må dåligt

Att må dåligt när man är barn eller ung

Att tänka på självmord – självmordstankar

Att vara ledsen

Att vara orolig

Att hamna i kris

Sömn under uppväxten

Ångest, fobier och tvångstankar hos barn och unga

Stress hos barn och unga

Skada sig själv - självskadebeteende

Barn och unga som lätt får utbrott

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

 

Våld och kränkningar

Våld och övergrepp mot barn och unga

Sexuella övergrepp mot barn och unga

Mobbning och kränkande behandling

 

Familj

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj

Hur ska en förälder vara?

När någon i familjen dör - vad händer med barnen?

Om någon gör ett brott

Ekonomiskt stöd

 

Skola

Problem i skolan och skolk

Svårt att koncentrera sig

Svårt att läsa och skriva - dyslexi

Stress hos barn och unga

Mobbning och kränkande behandling i skolan

 

Diagnoser

Depression hos barn och unga

Bipolär sjukdom

Tvångssyndrom

ADHD

Autism

Aspergers syndrom

Tourettes syndrom hos barn och unga

Psykoser

Ätstörningar

Anorexi

Bulimi

Att ha en funktionsnedsättning

 

Mer på 1177.se

Följ länken för att komma till startsidan för psykisk hälsa hos barn och unga på 1177.se: Länk till startsidan för psykisk hälsa. Där hittar du också information om var du kan vända dig i Västerbotten när du har någon typ av problem eller frågor. Det finns dessutom information för barn, länkar till aktuella ämnen på UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet för dig mellan 13 och 25 år) samt information för dig som är förälder och/eller närstående.

Kontaktperson: Ulf Norberg