Livsmedel

Lyssna

En dålig hantering av livsmedel eller dricksvatten kan ge stora konsekvenser för många människor. Därför behövs livsmedelskontroll så att konsumenterna kan köpa livsmedel som är säkra och som håller utlovad kvalitet.

Livsmedelsföretagarens skyldighet

Livsmedelsföretag definieras som: varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

För att starta ny verksamhet eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat  av plan- och miljönämnden eller godkänt av livsmedelsverket. Läs mer under rubriken "starta livsmedelsföretag".

Miljö- och byggavdelningens kontroll

Miljö- och byggavdelningen sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. En kontrollplan tas fram varje år.
 
Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.
 
Miljö- och byggavdelningens arbete omfattar registrering av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning.

Timavgifter för tillsyn och livsmedelskontroll

  • Offentlig kontroll livsmedel, 1 146 kr/h
  • Extra offentlig kontroll livsmedel, 972 kr/h
  • Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 048 kr/h
  • Tillsyn över handel med receptfria läkemedel, 742 kr/h

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson