Landsbygdsutveckling

Lyssna

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

​Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur, och en modern, attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet innehåller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor för hela Sverige i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Vi räknar med att programmet kommer att tillföra ca 1,5 miljarder kronor till Västerbottens län under perioden.

Mer information

Läs mer om Landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsens hemsida (länk, öppnas i ny filk)

Viktig information om vad som gäller de olika stöden hittar du på Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se/

Ansök om stöd

I det nya Landsbygdsprogrammet görs ansökan i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats (länk, öppnas i ny flik). För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt.

Har du en projektidé som passar inom Landsbygdsprogrammet kan du kontakta näringslivsavdelningen för att bolla tankar och idéer.

Vännäs Landsbygdsråd

Vännäs Landsbygdsråd är en ideell förening som ska verka för en utveckling av landsbygden i kommunen.

Vännäs Landsbygdsråd ska vara byarnas språkrör gentemot Vännäs kommun och övriga myndigheter.

Rådet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, ska aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna. Landsbygdsrådet fungerar som remissinstans gentemot kommunen i viktiga frågor

Vännäs Landsbygdsråd håller regelbundna möten dit alla som har intresse för landsbygdsutveckling är välkomna. Där diskuteras aktuella frågor, kommande arrangemang och projekt. Föreningen har varit projektägare för att antal projekt under den period de varit verksamma. Personer från Landsbygdsrådet sitter också med i en rad olika utvecklingsgrupper ino såväl kommunen som regionen, länet och nationen. Detta för att få en så bred förankring och informationsstrudning som möjligt. I samband med årsmötet under fastställs varje år en verksamhetsplan för det kommande året.

Vill du veta mer om Vännäs Landsbygdsråds arbete och verksamhet hittar du detta på hemsidan: http://vannas.landsbygdsradet.se/

Kontaktperson: Christin Westman