Våld och hot

Lyssna

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot. På denna sida finns information om var du kan vända dig och vilken hjälp du kan få. Informationen är också till för dig som i din närhet har en person som utsätts för våld.

Om du lever i en relation med våld eller hot om våld kan du vända dig till socialtjänsten. Du når socialtjänsten via kommunens växel 0935-140 00 eller direkt socialtjänstens reception via 0935-143 11. Gällande skyddat boende kan du kontakta oss.

För kvinnor gäller att vi inte har egen kvinnojour i Vännäs kommun, men vi samarbetar med Umeås kvinnojour som nås via 090-77 97 00. Jouren är fristående från både Vännäs och Umeå kommun och du har möjlighet att vara anonym. Jouren har anställd personal och kan erbjuda akut boende.

Umeå juridikjour, tel: 090-77 97 00  har telefontid tisdagar och torsdagar 18-21. Juridikjouren är en del av kvinnojouren och erbjuder gratis juridisk rådgivning till kvinnor som utsatts för brott. Jouren kan också följa med som stöd vid besök hos ex. polis, myndigheter, socialtjänst och rättegångar.

Familjecenter i Vännäs kan erbjuda rådgivning. Dels finns familjerådgivningen som i huvudsak vänder sig till par med olika svårigheter i samlevnaden. Det kan också handla om samtal utifrån våldsutsatthet. Du kan få råd om du har utsatts för våld i nära relation. Vännäs kommun erbjuder också behandling enligt modellen Alternativ Till Våld. Den vänder sig till personer som har svårigheter med sin ilska och aggression. För tidsbeställning och mer information ring tel. 0935-143 41 eller mob. 070-378 80 72.

Polismyndigheten nås via 114 14 eller via 112 (vid akut situation).

 

Kontaktvägar för dig som vill veta mer om våld i nära relationer

Verksamhet Telefonnummer Övrigt
Kvinnojouren i Umeå 090-77 97 00
Socialjouren i Umeå 090-16 30 50 Vardagar 16.00 - 24.00, Helger 14.00 - 02.00, Övrig tid – kontakta polismyndigheten, 114 14/112 (akut)
Barnahus 090-16 10 02
Barnombudsmannen (BO)
Barnens rätt i samhället (BRIS) 08-598 888 10
Ungdomsmottagningen http://www.umo.se
Brottsofferjouren 090-12 10 71
Brottsoffermyndigheten
Centrum mot våld 1177
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnofridsportalen
Kvinnojourer, övriga

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, ROKS

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

Män för jämställdhet
Mansjouren 090-17 80 50
070-257 43 13
08-30 30 20 (vxl.)
Gäller såväl våldsutövare som män som utsätts för våld.
Nationellt Centrum för kvinnofrid
Polismyndigheten 114 14, akut 112
Terrafems jourtelefon (hedersrelaterat våld) 020-52 10 10
Tolkjouren 090-13 30 95
Semantix, tolk 0770-45 74 00

Kontaktperson: Sara Hallnor