Våld och hot

Lyssna

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot. På denna sida finns information om var du kan vända dig och vilken hjälp du kan få. Informationen är också till för dig som i din närhet har en person som utsätts för våld.

Om du lever i en relation med våld eller hot om våld kan du vända dig till socialtjänsten. Du når socialtjänsten via kommunens växel 0935-140 00 eller direkt socialtjänstens reception via 0935-143 11. Gällande skyddat boende kan du kontakta oss.

För kvinnor gäller att vi inte har egen kvinnojour i Vännäs kommun, men vi samarbetar med Umeås kvinnojour som nås via 090-77 97 00. Jouren är fristående från både Vännäs och Umeå kommun och du har möjlighet att vara anonym. Jouren har anställd personal och kan erbjuda akut boende.

Umeå juridikjour, tel: 090-77 97 00  har telefontid tisdagar och torsdagar 18-21. Juridikjouren är en del av kvinnojouren och erbjuder gratis juridisk rådgivning till kvinnor som utsatts för brott. Jouren kan också följa med som stöd vid besök hos ex. polis, myndigheter, socialtjänst och rättegångar.

Familjecenter i Vännäs kan erbjuda rådgivning. Dels finns familjerådgivningen som i huvudsak vänder sig till par med olika svårigheter i samlevnaden. Det kan också handla om samtal utifrån våldsutsatthet. Du kan få råd om du har utsatts för våld i nära relation. Du kan också få råd om du är våldsutövare. För tidsbeställning och mer information ring 0935-143 41.

Polismyndigheten nås via 114 14 eller via 112 (vid akut situation).

Bra kontaktvägar för dig som vill veta mer om våld i nära relationer

Kvinnojouren i Umeå 090-77 97 00  
Socialjouren i Umeå 090-16 30 50

Vardagar 16.00 - 24.00, Helger 14.00 - 02.00, Övrig tid – kontakta polismyndigheten, 114 14/112 (akut)

Barnahus 090-16 10 02  
Barnombudsmannen (BO)    
Barnens rätt i samhället (BRIS) 08-598 888 10          
Ungdomsmottagningen    
Brottsofferjouren 090-12 10 71  
Brottsoffermyndigheten    
Centrum mot våld 1177  
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50  
Kvinnofridsportalen  
Kvinnojourer, övriga   Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, ROKS 
Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund
Män för jämställdhet    
Mansjouren 090-17 80 50
070-257 43 13
08-30 30 20 (vxl.)
Gäller såväl våldsutövare som män som utsätts för våld.
Nationellt Centrum för kvinnofrid    
Polismyndigheten 114 14, akut 112  
Terrafems jourtelefon (hedersrelaterat våld) 020-52 10 10  
Tolkjouren 090-13 30 95  
Semantix, tolk 0770-45 74 00  
Integrationsdepartementet    
Jämställdhetsdepartementet    

 

Kontaktperson: Jhonas Nilsson