Familjecenter

Lyssna

Familjecenters uppgift är att vara en mötesplats för barnfamiljerna i Vännäs samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster.
Familjecenter hittar du på Umevägen 6, ingång från baksidan.

Verksamhet på tre ben

Verksamheten vilar på tre ben, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt Västerbottens läns landsting. Här samverkar barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare och socionomer kring barnfamiljen. I familjecenters lokaler finns barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Verksamhetens mål

Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten föräldrar/barn samt på ett tidigt stadium hjälpa enskilda, par och familjer att tackla sina svårigheter innan de blir stora problem. Alla enskilda samtal sker under tystnadsplikt. Familjerådgivning lyder under särskilt sträng sekretess.

  • Förebyggande socialtjänst
    Socialtjänsten erbjuder råd och stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Känner du oro för ditt barn eller din situation som förälder, är du välkommen att boka tid för samtal.

 

Kontakt
Barbro Linnerhäll
Tel: 0935-143 41

Vännäs Familjecenter
Umevägen 6, 911 32 Vännäs

Kontaktperson: Jhonas Nilsson