Renhållningsordning

Lyssna

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen samt en avfallsplan.

De lokala föreskrifterna i Vännäs är antagna av kommunfullmäktige 2014-12-08, §120. Föreskrifterna gäller från och med 2015-01-01.

I föreskrifterna kan du läsa vilka regler som gäller för hantering av avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för kompostering, slamhantering och mycket mer. Här finns också angivet när du kan ansöka om undantag från bestämmelserna.

Läs föreskrifterna i detalj:
 

 

Avfallsplanen är framtagen av representanter från Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Bjurholm och beslutad av kommunfullmäktige 2012-04-23 §38. Planen är en strategi för avfall, grundvatten och en giftfri miljö för en hållbar region. Målet med avfallsplanen är att de åtgärder som föreslås ska minska avfallets mängd och dess farlighet.

Läs avfallsplanen i detalj:

 

Kontaktperson: Inger Olofsson