Källsortering/sopsortering

Lyssna

Det är viktigt för miljön, allas vår ekonomi, vår personal, våra entreprenörer, transportörer och behandlare som ska ta hand om allt avfall, att du källsorterar din sopor och lämnar rätt sak på rätt plats.

Nedanstående avfallsslag kan sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsplatser som anvisas av kommunen eller producenterna och dess entreprenörer:

  • Tidningar, journaler, kataloger
  • Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

 

Hur sorterar du och var slänger du det?

Här hittar du en vägledning över hur du ska sortera ditt skräp och vad du ska slänga på återvinningsstationerna, återvinningscentralen Starrberget, lämna till apoteket, Returcentrum med flera uppsamlingsplatser.

Tips! Lämna in dina gamla värmeljuskoppar till Daglig Verksamhet, läs mer här om hur de tar hand om värmeljuskopparna.

Kontaktperson: Inger Olofsson