Sammanträdestider 2019

Lyssna

Sammanträdestider för Vännäs kommuns styrelser, nämnder och utskott.

2019 KF KS KSAU VON VONAU POM BOU BOUAU LS LSAU
Kl. 11 11 8:30 14 13:30 13:30

Jan

 

 

22

16 heldag

 

 

 

25

23 heldag

 

Feb

25

4

12, 26

 

 

12

(info kl. 11-12)

8

 

28 förmiddag

7

Mar


 

 

18**

12, 26

 

 

 

25 heldag

14

Apr

8**

 

9, 23*

 

16

 

24

 

24

Maj

 

20**

7, 21

 

 

 

14

21

6

 

Jun

10**

 

4

 

 

18

11

 

 

 

Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

20*

 

 

 

 

 

 

Sep

 

2

3, 24

 

 

17

 

 

 

9

Okt

21**

7**

8, 29*

 

 

 

 

 

23 heldag

9

Nov

 

11

12*, 26

 

 

12

 

 

25

7

Dec

2

 

10*

 

 

 

 

KSAU/KS/KF:
AU* Ekonomisk uppföljning
** Bokslut/delårsbokslut
ev = eventuellt

KF = Kommunfullmäktige, alltid kl 11.00
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON = Vård- och omsorgsnämnden
VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM = Plan- och miljönämnden
BOU = Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS = Liljaskolans styrelse
LSAU = Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Kontaktperson: Susanna Siljetun