Anmälningspliktig åtgärd

Lyssna

Behöver jag göra en anmälan?

Även om åtgärderna inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • göra vissa rivningsåtgärder
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Bygga en komplementbostad, så kallat Attefallshus

Här finns blankett för anmälan. 

Kontaktperson: Carola Nordlöf