Gräva, schakta; Tillstånd

Lyssna

Den som avser att göra något ingrepp i kommunal mark (gatumark, parkmark etc) måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Kontaktperson: Christer Nygren