Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Ledamöter


Kommunalråd
Ordförande
Johan Söderling (S)


Oppositionsråd
Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Susanne Bygdén (S)
Leif Andersson (S)
Marie-Louise Marsjögård (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Emma Vidmark (MP)
Erik Fastevik (C)
Jan Nilsson (M)
Hans-Inge Smetana (KD)
Andreas Jansson (V)

Ersättare 
Ola Dahlgren (S)
Lars Paulsson (S)
Sonja Eriksson (S)                          
Per-Erik Lundmark (S)  
Jerry Pehrsson (S)                       
Malin Karlsson (MP)
Tommy Bingebo (C)
Margareta Vigren (C)
Gösta Eklund (M)
Lars Ågren (FP)
Per Nyström (V)

Kontaktperson: Susanna Siljetun