Flyktingmottagning

Lyssna

Det fortsätter att komma många asylsökande till Sverige. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. För tillfället har Vännäs kommun ingen verksamhet för akut mottagande av asylsökande.

Ansvar och roller  

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar
Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.    

Länsstyrelsen har en samordningsroll
Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn
Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.  

Polisen ansvarar för den illegala invandringen
De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Mer information

Mer information om bland annat asylsökande, asylprocessen och ensamkommande barn finns på migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se

Mer information om kommunernas och Länsstyrelsens ansvar hittar du på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Mer information om begrepp hittar du i vår begreppslista,
www.vannas.se/begrepp

 

Frivilligorganisationerna

På uppdrag av Vännäs kommun eller på egna initiativ samordnar Frivilligorganisationer olika hjälpinsatser.

Facebookgruppen Hand och Hjärta i Vännäs (länk, öppnas i nytt fönster) har syftet att alla vi som bor i Vännäs tillsammans ska kunna sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver en sådan.

Går du med i denna grupp så hittar du där information om vad som händer, olika aktiviteter och även förfrågningar
Exempel på en del aktiviteter finner du nedan, men se Facebookgruppens beskrivning för aktuella aktiviteter.

Kontakta oss om du vill hjälpa till!

Läxhjälp på Biblioteket
Röda Korset, Karin & Gösta Dahlqvist
Tel: 0935 - 519 35
E-post: tuffatag@vannasmail.se

Social verksamhet på Café Hörnan
Kyrkorna i Vännäs
Annelie Bäck
Tel: 072 531 05 80
E-post: annelie.back@svenskakyrkan.se

Insamlingar på Pingstkyrkan
Kyrkorna i Vännäs, Ola Söderlund
Tel: 072 227 77 60,
E-post: ola.soderlund@gmail.com

Språkcafé på Missionkyrkan
Kyrkorna i Vännäs, Daniel Strömner
Tel: 073 958 83 46
E-post: daniel@missionkyrkanvannas.se


 

Information om hur du kan hjälpa människor på flykt

Med anledning av att det just nu kommer många flyktingar till Sverige och Vännäs så är det många som undrar hur de kan hjälpa till. Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta någon av oss för information och vägledning. Din tid och ditt engagemang behövs!

I våra kommunala uppdrag samverkar vi med föreningslivet för en bättre integration för nyanlända. ”Internationellt kvinnocafé”, Vän i Vännäs och Läxhjälpen är några exempel på aktiviteter. Det finns alltid ett stort behov av bostäder så här kan du som privat hyresvärd göra en stor insats.

Sara Söderström Integrationshandläggare: 0935-14106
Örjan Strandberg Boendechef Ensamkommande barn: 0935-143 48
Ulrica Westerlund Biträdande Socialchef: 0935-143 10

 

 

Bli god man åt ensamkommande, asylsökande barn

Med anledning av det ökande antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Vännäs kommun är vi i behov av fler personer som vill bli god man.

Som god man åt ett ensamkommande barn har du i uppdrag att företräda barnet vid myndighetskontakter samt ansvara för barnets ekonomi. Du ska i vårdnadshavares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär bland annat besluta om skolgång, delta vid utredningar hos Migrationsverket, socialtjänsten och Polisen. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det gör boendet där barnet bor. Som god man blir ditt uppdrag att bevaka barnets rättigheter och vara spindeln i nätet mellan olika myndigheter. Kontakta Överförmyndarkontoret via telefon eller e-post för att göra en intresseanmälan.
  
Efter att du anmält ditt intresse kommer vi bjuda in till en introduktionsträff där du får lära dig mer om uppdraget som god man.
  
Lär dig mer om uppdraget i Sveriges kommuner och landstings webbutbildning https://adobeconnect.skl.se/godman

Kontakt Överförmyndarkontoret
Linda Storm  090-16 28 68, 070-227 03 48  linda.storm@umea.se
Jessica Wikström, 090-163121, jessica.wikstrom@umea.se
Martin Åhman 090-16 28 63, 070-699 88 55, martin.ahman@umea.se
Anita Wirén Konstantis 090-16 11 74, 070-633 73 34, anita.wiren.konstantis@umea.se