Fastighetsinformation

Lyssna

Plan- och byggavdelningen ajourhåller byggnader, adresser och lägenheter i Lantmäteriets system LINA. Upplysningar om fastighetsbeteckning, adress, areal, ägare mm kan lämnas av avdelningen. Plan- och byggavdelningen ansvarar för adressättning inom hela kommunen.

Länk till Lantmäteriet.se

Kontaktperson: Carola Nordlöf