Barn- och utbildningsnämnd

Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola. I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.


Ledamöter


Ordförande
Per-Erik Lundmark (S)


Vice ordförande
Sixten Jonsson (C)

Susanne Bygdén (S)
Jonathan Brinkeback (S)
Tom Norrman (V)
Eva Willebrand (MP)
Sofia Blomquist (C)
Jan Nilsson (M)
Annelie Moström (L)

Ersättare
Inger Eriksson (S)
Peder Lundberg (S)
Hans Granberg (S)
Monica Enström (V)
Cecilia Norberg (MP)
Leif Eriksson (C)
Malte Andersson (C)
Susanne Palm (M)
Anna-Lena Wester (KD)

E-post till nämnden
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Kontaktperson: Torsten Önell