Självservice: e-tjänster och blanketter

Lyssna

Tillsammans med flera andra kommuner i länet ingår Vännäs kommun i ett projekt för att ta fram E-tjänster, eller tjänster för självservice som de också kallas. Via dessa kan du skicka in dina ärenden till kommunen digitalt och följa ärendets gång via Mina sidor.

Arbetet med att ta fram E-tjänster kommer att ske löpande, men redan nu finns några på plats. Det finns även länkar till andra sidor som erbjuder E-tjänster eller annan service, exempelvis minabibliotek.se eller InfoMentor för skolan.

Vi arbetar för att samla flera olika typer av digital service under samma sida för att de ska vara enkla att hitta till och söka efter.

Hitta till E-tjänsterna

Du kan komma direkt till E-tjänsterna via https://sjalvservice.vannas.se/. Observera att adressen är https:// och inte www. Oftast räcker det att skriva sjalvservice.vannas.se i din webbläsare.

Varför heter det självservice?
De flesta kommuner använder termen självservice om sidan för E-tjänsterna, eftersom att det är du själv som utför uppgiften att exempelvis söka plats i förskolan.

Hur loggar du in på Mina sidor?

För att kunna logga in på Mina sidor, följa ditt ärende och lämna underskrift i vissa tjänster, så måste du logga in med e-legitimation, till exempel bankID. Du kommer fortfarande att ha möjlighet att hämta pappersblanketter hos vissa verksamheter eller skriva ut en blankett som PDF om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation. Kontakta berörd verksamhet så får du hjälp.

Varför syns Region Västerbotten när du loggar in?
Samarbetsprojektet mellan kommunerna initierades av Region Västerbotten innan Landstinget och Regionen slogs ihop. Därför syns deras gamla logotyp vid inloggning med E-legitimation.

Skaffa E-legitimation
Skatteverket har bra information för dig som ännu inte har e-legitimation men som gärna vill skaffa det. Besök skatteverket.se (länk till Om e-legitimation).

Saknar du någon blankett eller e-tjänst?

Om du inte hittar den blankett du söker kan du kontakta den förvaltning som blanketten berör. Kontaktuppgifter hittar du här: Kontakta oss (länk)