Funktionshindrades och pensionärers råd

Lyssna

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i rådet och leder sammanträdena. Ulf Eriksson, (c), är vice ordförande.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral. Rådet träffas en gång per kvartal.
 

Aktuella kallelser

Nästa sammanträde 2017-02-14


Minnesanteckningar

2016

2016-11-29
Bilaga, lokaler i kommunen

2016-05-24

2016-03-01

2015

2015-11-24

2015-09-18

2015-05-05
Bilaga

2015-02-26

2014

2014-11-18

2014-09-16

2014-05-27

2014-02-25
Bilaga

2013

2013-11-26

2013-09-24

2013-05-14
Bilaga skiss nytt bibliotek

2013-02-26
Bilaga skrivelse från föreningar
Bilaga Namnförslagsändning

Kontaktperson: Johan Söderling