Vaktmästeri

Lyssna

Vaktmästeriets lokaler finns i Medborgarhuset. Därifrån ges service till samtliga förvaltningar och avdelningar inom kommunen.

Personal

Kjell Mårtensson
Vaktmästare

Kjell Mårtensson
Kjell ansvarar för den dagliga posthanteringen, kopieringsarbeten, iordningsställande av konferenslokaler och den interna kontorsservicen för hela organisationen.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Karolina Johansson