Miljögifter i fisk

Lyssna

Miljögifter som cesium och kvicksilver kan finnas i fisk från våra sjöar.

Cesium och kvicksilver i fisk

Efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl 1986 innehåller fisken radioaktivt cesium. Fisk som innehåller mellan 1000 och 5000 Bq/kg bör man inte äta oftare än en till några gånger per månad. Mer information om cesium i livsmedel och gränsvärden finns hos Livsmedelsverket.

Fisk i sjöar kan innehålla kvicksilver. På grund av försurningen frigörs mer kvicksilver än förut från marken till sjöar där det anrikas i näringskedjan. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 milligram per kilo. Gränsvärde för övriga livsmedel och mer information om kvicksilver i maten finns hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket rekommenderar att man bör äta insjöfisk högst en gång i veckan. Gravida kvinnor bör helt avstå från att äta insjöfisk.

Provtagning, analys och resultat

Sedan 2010 har fisk provtagits i ett antal av Vännäs sjöar för analys av cesium (Cs) och det är länsstyrelsen som sammanställer resultaten. Provtagningen kommer att fortgå till och med 2014 med förhoppning om prover från så många sjöar som möjligt. Se senaste resultaten från december 2013.
 
Om du är intresserad att undersöka fisk från "din" sjö, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen! Information om hur du går till väga rent praktiskt finns hos länsstyrelsen.

Kontaktperson: Malin Österlund