Eget dricksvatten

Lyssna

Rent vatten i kranen är en självklarhet för oss svenskar. Vi tillhör en mycket privilegierad skara, majoriteten av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten. Därför måste vi vara rädda om vårt vatten så att generationerna efter oss också kan dricka vattnet direkt ur kranen.


Vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att det är av god kvalitet.

Dricksvattnets kvalitet beror dels på råvattnets kvalitet och dels på hur vattnet transporteras fram till kranen, d v s vilken konstruktion ledningsnät och reservoarer har och i vilket skick dessa konstruktioner är.

Råvattnet kan vara ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Enskilt vatten

För dig som har egen brunn eller är ansluten till en förening som tillhandahåller vattnet finns mer information under eget drickvatten och dricksvatten ett livsmedelsföretag i menyn till vänster.
 

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson