Plan- och byggavdelning

Lyssna

Plan- och byggavdelningen arbetar bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se. Annars skickar du till plan.miljonamnden@vannas.se

Personal

E Lidestav
Byggnadsinspektör
Eva Lidestav
Eva handlägger bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, detaljplaner, trafikärenden, samt parkerings- och transporttillstånd. Eva arbetar även med tillsyn av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet, energideklarationer och hissar samt förmedling av småhustomter.

 Carola Nordlöf
Byggnadsinspektör
Carola Nordlöf
Carola handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, detaljplaner samt strandskyddsdispenser. Carola arbetar med tillsyn och administration av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet samt förmedling av småhustomter. Carola arbetar även med statistik, fastighetsförteckningar, adressättning samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister.

Hitta till oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Carola Nordlöf