Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Lyssna

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör enheten som myndighet.

Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

 
Miljöchef
Malin Österlund
Malin är chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Handlägger ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, arbetar med hållbar utveckling med inriktning på luftkvalitet och samhällsplanering.

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Teresia Jonsson
Teresia arbetar med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken.

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Pernilla Arvidsson
Pernilla arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Maria Larsson
Maria arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

 
Nämndsekreterare
Ulla Dunder
Ulla är sekreterare i plan- och miljönämnden vilket, förutom att administrerar nämnden, arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna assistentuppgifter samt debitering av avgifter. 

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Malin Österlund