Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Lyssna

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör enheten som myndighet.

Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Vill du maila personal gör du det till plan.miljonamnden@vannas.se

Personal

Miljöchef
Malin Österlund
Malin är chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Handlägger ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, arbetar med hållbar utveckling med inriktning på luftkvalitet och samhällsplanering.


Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Anna-Karin Löfgren
Anna-Karlin arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken.


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Pernilla Arvidsson
Pernilla arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.


Nämndsekreterare
Helene Jonsson
Helene är sekreterare i plan- och miljönämnden vilket, förutom att administrerar nämnden, arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna assistentuppgifter samt debitering av avgifter. 

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Malin Österlund