Stab

Lyssna

Samhällsbyggnadsförvaltningens stab arbetar med markfrågor, övergripande planeringsfrågor, verksamhetsstöd och service.

Personal

Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Tore Forsberg
Tore är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han ansvarar för ledning, planering, samordning och utveckling av förvaltningens verksamheter.

Tore arbetar också med mark- och exploateringsärenden, övergripande fysisk planering samt personalfrågor.

Berith Hellgren
Ekonomihandläggare
Berith Hellgren
Berith arbetar med samordning av budget- och bokslutsarbete, verksamhetsuppföljning, slutkostnadsredovisning, internhyror, mm.

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Tore Forsberg