Stab

Lyssna

Samhällsbyggnadsförvaltningens stab arbetar med markfrågor, övergripande planeringsfrågor, verksamhetsstöd och service.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Tore Forsberg
Tore är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han ansvarar för ledning, planering, samordning och utveckling av förvaltningens verksamheter.

Tore arbetar också med mark- och exploateringsärenden, övergripande fysisk planering samt personalfrågor.

Berith Hellgren
Ekonomihandläggare
Berith Hellgren
Berith arbetar med samordning av budget- och bokslutsarbete, verksamhetsuppföljning, slutkostnadsredovisning, internhyror, mm.

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Tore Forsberg