Jämställdhetsgruppen

Lyssna

Jämställdhetsgruppen består av representanter för kommunens förvaltningar, två per förvaltning (en från ledningsnivå och en från verksamheten)och fackliga organisationer.

Gruppens arbetsuppgifter

  • utvärdera och följa upp arbetet med jämställdhetsplanen och lönekartläggningen
  • planera jämställdhetsaktiviteter som t.ex. föreläsningar och åtgärder
  • revidera jämställdhetsplanen
Det är kommunstyrelsens personalutskott som är kommunens jämställdhetsorgan.
Förvaltninsledningarna utser deltagare till jämställdhetsgruppen. Deltagarna ansvar inte för implementering av jämställdhetsplanen på respektive förvaltning/nämnd. Ansvaret ligger hos förvaltningsledningarna och respektive förvaltningschef. Representanterna ställer upp med stöd, vägledning och hjälp i jämställdhetsarbetet och kan kontaktas av de anställda på förvaltningen, arbetsledare och chefer.
 
Ingrid Lundström är kommunens jämställdhetshandläggare och sammankallande för jämställdhetsgruppen.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ulrica Westerlund
Ulrica.westerlund@vannas.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Bränström
maria.branstrom@vannas.se

Lilja skolan

Henrik Bolin
henrik.bolin@vannas.se

Cecilia Norberg
cecilia.norberg@vannas.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tore Forsberg
tore.forsberg@vannas.se

Eva Wållberg
eva.wallberg@vannas.se

Kommunledningskontoret

Ingrid Lundström 

Facklig representation: Åsa Jansson Lindberg asa.jansson-lindberg@kommunal.se (Kommunal), Karin Eriksson karin.eriksson@vannas.se (VISION), Margareta Norrman margareta.norrman@vannas.se

Kontaktperson: Ingrid Lundström