Reglemente, God revisionssed

Lyssna

Kommunrevisionens granskningsuppdrag är reglerad i Kommunallagen(KL) Kap 9 §9 och av kommunfullmäktige fastställt reglemente. I reglementet sägs bland annat att arbetet skall genomföras i enlighet med ”God revisionssed”.

God revisionssed

Kommunallagen Kap 9;§9, fullmäktiges revisionsreglemente och revisorernas egen verksamhetsplan reglerar och beskriver granskingsuppdraget som genomförs med ledning av all god erfarenhet av kommunal revision i Sverige, samlad i skriften "God revisionssed".

Här kan du ta del av reglementet. Vad som avses med "god revisionssed" kan du läsa här.

Grundläggande granskning

På Sveriges kommuner och landstings webbsida finns mer information om god revisionssed. Där kan du även hitta foldern Grundläggande granskning - kärnan i revisionsprocessen.

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo