Reglemente, God revisionssed

Lyssna

Kommunrevisionens granskningsuppdrag är reglerad i Kommunallagen(KL) Kap 9 §9 och av kommunfullmäktige fastställt reglemente. I reglementet sägs bland annat att arbetet skall genomföras i enlighet med ”God revisionssed”.

God revisionssed

Kommunallagen Kap 9;§9, fullmäktiges revisionsreglemente och revisorernas egen verksamhetsplan reglerar och beskriver granskingsuppdraget som genomförs med ledning av all god erfarenhet av kommunal revision i Sverige, samlad i skriften "God revisionssed".

Här kan du ta del av reglementet. Vad som avses med "god revisionssed" kan du läsa här.

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo