Vänorter

Lyssna

Allt internationellt arbete bygger i grunden på upparbetade personliga kontakter och är ett mycket långsiktigt arbete.

I Vännäs har vi valt att ta till vara på de kontakter vi har med bland annat våra vänorter. I dagsläget har Vännäs tre officiella vänorter Isokyrö i Finland, Hemnes i Norge och Cameri i Italien.

Skapa kontakter

Till en början handlade det om att skapa kontakter och lära känna varandras kulturer. Numera handlar det mer om affärskontakter, idéutbyten och skolsamverkan. Men framför allt handlar den om medborgarutbyten.

Arbetet med att utveckla de internationella kontakterna och vänortsarbetet sker genom olika typer av informationsmöten och föreläsningar. Genom att initiera, inspirera och vara bollblank för utveckling av olika typer av kontakter på ett internationellt plan har många områden och sektorer blivit involverade.

Kontaktperson: Karolina Johansson