Granskningshandlingar för avfallsplan 2021

Lyssna

Tillsammans har Vännäs och Umeåregionens kommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan, ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021.

Under tiden 16 april till och med 5 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter på dess innehåll.

Avfallsplanens övergripande mål är att:

1. Minska avfallsmängderna
2. Öka återvinningen
3. Minska miljöpåverkan

Remiss och samråd

Här nedan hittar du förslaget till den nya avfallsplanen och information om hur du kan lämna dina synpunkter.

 

Gällande avfallsplan

Här hittar du gällande avfallsplan (länk)

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnar du skriftligen via e-post till: soporochvatten[at]vannas.se eller via brev  till:

Vännäs kommun
Östra Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs

Märk skrivelsen med ”Avfallsplan Vännäs kommun”

Under perioden finns förslaget även tillgängligt att läsa i kommunhusets reception, Vännäs kommun, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs eller på
kommunens bibliotek i Vännäs och Vännäsby.