Tips och stöd

Lyssna

Den som arbetar med jämställdhetsfrågor behöver ofta råd och stöd i det arbetet. Via den här sidan kan du hitta information av olika slag som kan vara till nytta i det arbetet. Bli inspirerad och motiverad!

Nyttig information

På den här sidan hittar du länkar till nyttig information för dig som vill sätta dig in i och därmed bättre förstå vad arbetet med jämställdhet går ut på.
 
Här hittar du ett antal diskussionsfrågor, som kan vara värdefulla, om du vill få igång en diskussion kring jämställdhet.
 
Umeå kommun med flera har byggt upp en databas med goda exempel på jämställdhetsarbeten som bedrivs i Västerbotten och Norrbotten. Databasen innehåller information och tips från arbeten inom en rad olika områden. Du kan söka områdesvis exempelvis på "samhällsplanering" eller via något sökord.
 
I arbetet med jämställdhet i vid mening är det viktigt att alla rätt förstår de ord och uttryck som används, när man skriver eller pratar om jämställdhet. Här hittar du en ordlista .
 
För att ytterligare sätta dig in i jämställdhetsfrågorna, får du här tips på böcker i ämnet.
 

Riktlinjer

Inom Vännäs kommun finns en rad riktlinjer, handlingsplaner m.m. som rör området jämställdhet. Här finns några av dem:

Sexuella trakasserier
Trakasserier pga sexuell läggning
Trakasserier pga etnisk bakgrund
Trakasserier pga funktionshinder

Kontaktperson: Ingrid Lundström