Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lyssna

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år.

2018

23 januari
6 februari
20 februari
6 mars
20 mars
3 april
17 april
8 maj
22 maj
12 juni

21 augusti
4 september
18 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december

2017

24 januari
28 februari
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
23 maj
13 juni

15 augusti
29 augusti 
26 september
24 oktober
14 november
28 november
12 december

2016

19 januari
9 februari
23 februari
15 mars
12 april
26 april
10 maj
23 maj
14 juni

16 augusti
30 augusti
27 september
11 oktober
25 oktober
15 november
29 november
13 december

 

Kontaktperson: Susanna Siljetun