Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lyssna

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år.

2017

24 januari
28 februari
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
23 maj
13 juni

15 augusti
29 augusti
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
14 november
28 november
13 december

2016

19 januari
9 februari
23 februari
15 mars
12 april
26 april
10 maj
23 maj
14 juni

16 augusti
30 augusti
27 september
11 oktober
25 oktober
15 november
29 november
13 december

2015

20 januari
3 februari
17 februari
3 mars
31 mars
14 april
28 april
12 maj
26 maj
9 juni

18 augusti
8 september
22 september
20 oktober
3 november
17 november
15 december

 

Kontaktperson: Susanna Siljetun