Barn- och utbildningsnämnd

Lyssna

Här publiceras protokoll från barn- och utbildningsnämnden från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Kontaktperson: Torsten Önell