Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Lyssna

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste året samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Kontaktperson: Torsten Önell