Rehabilitering

Lyssna

Rehabilitering/habilitering för personer i särskilda boendeformer i Vännäs kommun samt för personer i eget boende som beviljats hemrehabilitering/hemhjälp.

Rehabilitering/habilitering sker utifrån individens förutsättningar och önskemål för att bibehålla och om möjligt öka förmågor och funktioner som leder till höjd livskvalité och minskat hjälpberoende.

Personalen arbetar med individuella utredningar, insatser/träningar, gruppaktiviteter, handledning av personal och anhöriga, utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt och hjälpmedel/bostadsanpassningar. Samverkan sker med primärvården, Norrlands Universitetssjukhus, Vännäs FrivilligCenter samt föreningar.

Kontaktuppgifter 

Områdeschef HSL
Ingela Adbo 
0935-142 66


Fax 0935-143 07

 

Arbetsterapeut
Äldreomsorgen
0935-142 95

Arbetsterapeut
HemvårdsCenter
0935-143 37

Arbetsterapeut
Handikappomsorgen
0935-141 87

Sjukgymnast
Äldreomsorgen
0935-142 95

Sjukgymnast
HemvårdsCenter
0935-143 37
Sjukgymnast
Handikappomsorgen
0935-141 74

Kontaktperson: Ingela Adbo