Frivilliga resursgruppen, FRG

Lyssna

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid större samhällsstörningar och extraordinära händelser. Cirka 160 kommuner, inklusive Vännäs kommun, har avtal med FRG och fler är på väg att skaffa det.

Vad gör FRG?

FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när en större samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffat, för att t.ex. hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar och ledare till frivilliga resursgrupper samt samordnar rekryteringen till grupperna. Sedan 2009 kommer uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hur blir jag medlem i FRG?

FRG i Vännäs söker fler medlemmar! En FRG-medlem behöver kunna ta initiativ och improvisera efter rådande läge, och ska vara beredd att rycka in på olika uppgifter som hen kan utföra.

Språkkunskaper är ett av många exempel på personliga kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta. God förmåga till kontakter och att ta och ge information är väsentligt, liksom lokalkännedom, stresstålighet och en hyfsad fysisk förmåga.

Exempel på uppgifter du kan få vid en extraordinär händelse:
• Utdelning av vatten vid mobila tankar
• Hjälpa till vid utrymningar och evakueringar
• Utdelning av flygblad/skriftliga meddelanden i bostadsområden
• Upprätta informationsställen i kommunen

Vill du göra en insats för dina medmänniskor och vara en extra resurs om en oönskad händelse skulle drabba kommunen? Kontakta då FRG-ansvariga i Vännäs, Lena Ekvall eller Tommy Bolme.

För mer information om FRG och kontaktuppgifter, klicka här (länk, öppnas i ny flik).

 

Kontaktperson: Johanna Karlsson Bazarschi