Pressmeddelanden

Lyssna

På den här sidan publiceras pressmeddelanden från Vännäs kommun. Har du frågor och funderingar kring de olika pressmeddelandena är du välkommen att höra av dig till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive pressmeddelande. Du kan även vända dig till kommunikatören genom att klicka på kontaktpersonens namn nedan.

2016

Handikappomsorgen i Vännäs kommun byter namn till LSS-omsorg

Ny ekonomichef i Vännäs kommun

2015

Vännäs kommun köper inte Vännäs järnvägsstation

Filmvisning för gemenskap i Vännäs

Maria Öhgren blir ny gymnasiechef i Vännäs

2014

Föreningen Vännäs Slöjd får Vännäs kommuns kulturstipendium 2014

Gemensam satsning på responsiva hemsidor

Företagsstipendiat 2014

Satsning på livsmedelsupphandling i Vännäs

Maria Öhgren blir tillförordnad gymnasiechef på Liljaskolan

Skräddarsydd rekryteringsträff i Vännäs

Lyan ny intraprenad i Vännäs

2013

Vännäs inrättar miljöstipendium

Skadegörelse kan få förödande konsekvenser

Föreningsstipendiat 2013

Lyckosamt hemvårdsprojekt i mål

Ett steg närmare en biogasanläggning i Vännäs

Vännäs kommun växer, 2012 års befolkningssiffror klara

Årets hyresförhandling klar

2012

Vård- och omsorgsnämnden tecknar treårigt avtal med intraprenaden Borgmästargården.

2012 års föreningsstipendium har tilldelats Roine Åström.

2012 års kulturstipendium har tilldelats Marianne och Roland Fällman

Bjurholms, Vindelns och Vännäs kommuner erbjuder kostnadsfri hjälp till personer med alkohol- och drogproblematik

Bli klimatsmart vid ditt middagsbord.

Starka näringslivs- och kommunala aktörer samarbetar i projektet Gas Klart

Vännäs Bostäder höjer hyran efter en förhandling med Hyresgästföreningen med 1,95 procent.

Vännäs kommun sätter in anslutningsbussar till Liljaskolans Transportteknikutbildning

Kontaktperson: Sofia Tjärnström