Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Lyssna

Elever och föräldrar i förskola och grundskola ges här möjlighet att via webben lämna sina synpunkter om förskolan och skolan i Vännäs kommun. Personal inom dessa verksamheter kommer också att kunna lämna sina synpunkter. Svaren kommer att användas i förvaltningens kvalitetsarbete där verksamhetsplanen ligger som grund.

 

Elevenkäterna är öppna från 7 november till och med 18 november.  Vårdnadshavarenkäterna är öppna från 5 november till och med 20 november. 
 Klicka på lämplig nedanstående länk för att komma till rätt enkät.

Elevenkäter Vårdnadshavarenkäter
Vårdnadshavarenkät förskola/pedagogisk omsorg
Elevenkät förskoleklass Vårdnadshavarenkät förskoleklass
Elevenkät skola Vårdnadshavarenkät grundskola
Elevenkät grundsärskola Vårdnadshavarenkät grundsärskola


Personalenkäter är öppna från 19 oktober till och med 18 november

Personalenkät förskola/pedagogisk omsorg

Personalenkät förskoleklass

Personalenkät skola

Personalenkät fritidshem

Personalenkät övrig personal

Kontaktperson: Torsten Önell