Kommunrevisorerna

Lyssna

Fullmäktige i Vännäs har bestämt att revisionen för innevarande mandatperiod ska bestå av fem ledamöter och ha omvänd majoritet, dvs tre ledamöter från oppositionspartierna - varav en utses till ordförande - och två från majoritetspartierna där en väljs som vice ordförande.

Kommunrevisorerna 2015-2018

Fullmäktige bereder och beslutar om budget för revisionens verksamhet.

Revisorerna är skyldiga enligt lag att i sina granskningar anlita sakkunniga, d.v.s. auktoriserade och gärna certifierade yrkesrevisorer. Dessa tjänster köper Kommunrevisionen för närvarande av KPMG. Det är av yttersta vikt för kommunrevisionens samlade förtroende att det inte får finnas någon som helst tvekan om varje enskild kommunrevisors oberoende i granskningsarbetet, som ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt samt utan politiska förtecken.

Av fullmäktige valda för mandatperioden är:

Jan-Olof Bingebo (ordf.)
Lillsjö 4
91191 Vännäs
0935-430 24 eller
070-302 91 26
Kontakta Jan-Olof

Nils-Göran Ericsson (vice ordf.)
Thulegatan 6
911 31 Vännäs
070-213 06 42
Kontakta Nils-Göran

Lars G Brandt
Vegagatan 9
911 31 Vännäs
0935-122 79
070-655 82 56
Kontakta Lars-Göran

Ingemar Helgesson
Gullsjö 21
911 91 Vännäs
0935-440 44 eller
070-532 56 43
Kontakta Ingemar

 

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo