Nya kontakter i Serbien

Lyssna

Internationella kontakter byggs bäst genom att använda sig av redan upparbetade kontakter. Vår norska vänort Hemnes har en vänort i Serbien som heter Prokuplje och som inbjudit Vännäs att delta i internationella utvecklings- och vänortsarbeten.

Prokuplje i Serbien

Prokuplje är en kommun med totalt cirka 50 000 invånare varav 29 000 bor i själva tätorten. Vår norska vänort Hemnes har sedan andra världskriget haft kontakter med denna kommun. Under krigsåren var det omkring 5 000 personer från Serbien som var placerade som krigsfångar i Norge. Av dessa dog hälften och de övriga återvände till Serbien efter krigsslutet. I Hemnes kommun fanns under kriget många av dessa fångar placerade och kontakterna har bibehållits.

Vidareutveckling av vänortskontakterna

Hemnes kommun har stöttat och samverkat med Prokuplje inom en rad olika områden och under de senaste året har man bland annat arbetat med ungdomsdemokrati och ungdomskulturfrågor. I samband med en konferens i Norge hösten 2008 inbjöds Vännäs att delta med två ungdomsrepresentanter och mars 2009 arrangerades en träff i Serbien där Vännäs inbjöds att delta. Två ungdomar samt vänortsutvecklaren i Vännäs reste tillsammans med sju personer från Hemnes ner till Serbien för att mötas och diskutera gemensamma utvecklingsområden för såväl Serbien, Norge som Sverige. Intresset för ett ökat internationellt arbete är mycket stor i Serbien och utvecklingsområdena många.

Kontaktperson: Karolina Johansson