Korttidsboende Lyan

Lyssna

Vännäs kommun erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn till ungdomar med funktionshinder. Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser som kan beviljas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Korttidsboendet Lyan drivs sedan 2014-01-01 som intraprenad.

Lyan har fem platser för dygnetruntvistelse. Målsättningen är möjliggöra för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden men även att erbjuda ett miljöombyte och rekreation för ungdomarna.

Exempel på aktiviteter: matlagning, spela spel, se på film, spela TV-spel, gå på promenader eller bara umgås. Personalen stöttar ungdomarna att träna aktiviteter så som matlagning, städning, inköp, restaurang- och biobesök.
För varje ungdom upprättas en individuell plan i samråd med vårdnadshavare och personal. Varje ungdom har två kontaktmannapersoner ur personalgruppen.
Korttidstillsyn (fritids) för barn över 12 år sker på 34:an. För att ansöka om plats kontakta LSS-handläggare Anna-Maria Nilsson. Det är samma personalgrupp som jobbar på Lyan och 34:an.

Adress: Vegagatan 24
Telefon: 0935-143 02
Intraprenadchef: AnnChristine Eriksson, 0935-143 02 eller 073-0574870.                  

Kontaktperson: Ulf Norberg