Det sociala innehållet

Lyssna

Inom vård och omsorg görs biståndsbedömningar vilket leder till beslut om vilka insatser som ska beviljas till den enskilde.

Social stimulans

I begränsad omfattning används en parameter "social stimulans" vid insatsregistering och utförande. Den möjliggör insatser av social karaktär till de mest ensamma och isolerade äldre. Vår bedömning är att denna parameter skall omfatta all biståndsbedömning. Man ska inte behöva vara den mest isolerade och ensamma människan för att ha behov av social stimulans i sin vardag. Social stiumlans i olika former behövs såväl i särskilt som i ordinärt boende.
 
Vår bedömning är att social stimulans ska värderas på likadana villkor som vid bedömning av existentiella, psykiska och fysiska behov. Intentionen är att utveckla den sociala dimensionen inom vården av äldre. 
 
Målet med arbetet är att varje person som vårdas inom äldreomsorgen i Vännäs ska ha en kvalificerad bedömning avseende behovet av parametern "det sociala innehållet" i den vardag som vederbörande lever i. I denna kartläggning skall samtliga delar ingå, såsom anhöriga, närstående, nätverk, frivilligorganisationers arbete och de insatser som kan genomföras inom vård- och omsorgens försorg. Målet är att utveckla samverkan mellan olika aktörer och medverka till att personer i särskilt- och ordinärt boende får möjlighet att delta i olika aktiteter som anordnas till exempel caféer, utflykter, läscirklar eller att få kommunicera med en person om sitt intresse, tankar och funderingar osv.

Kontaktperson: