MåBra-gruppen

Lyssna

MåBra-gruppens verksamhet riktar sig till äldre personer inom handikappomsorgen.

MåBra-gruppen är en väl förankrad verksamhet belägen i Växhusets lokaler.
 
Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag    09.30-11.30
 
Telefon: 0935-141 65
 
Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22

Kontaktperson: Ulf Norberg