Faderskap

Lyssna

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Är man osäker på vem som är pappan måste man göra ett DNA-test för att kunna fastställa faderskapet.

När man är säker och överens

Om båda föräldrarna är säkra på och överens om vem som är pappa fastställer man faderskapet genom att underteckna en faderskapsbekräftelse. I Vännäs gör man detta på socialkontoret.

Ta kontakt med Britt Myrén 0935-145 77, säkrast på telefontid måndag - torsdag mellan 08:45 till 09.30. Faderskapet kan fastställas både före och efter barnet kommit till världen.

Kontaktperson: Sonja Björk