Faderskap

Lyssna

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Är man osäker på vem som är pappan måste man göra ett DNA-test för att kunna fastställa faderskapet.

När man är säker och överens

Om båda föräldrarna är säkra på och överens om vem som är pappa fastställer man faderskapet genom att underteckna en faderskapsbekräftelse. I Vännäs gör man detta på familjecenter och faderskapet kan fastställas både före och efter barnet kommit till världen.

När faderskapet är osäkert

Om man är osäker på vem som är pappa till barnet måste man kontrollera detta genom ett DNA-test. Detta gör man på socialkontoret. Testet innebär att en socialsekreterare "topsar" mamma, barn och potentiell pappa/potentiella pappor i munnen. Testet skickas sedan för analys och när det framkommit vem som är pappa får man underteckna en faderskapsbekräftelse. 

Kontaktperson: Sara Hallnor