Blanketter

Lyssna

Här finner du Vännäs kommuns blanketter.

De flesta av Vännäs kommuns blanketter är idag ifyllningsbara och inskickningsbara via webben. Givetvis kan du som vill även skriva ut blanketterna, fylla i dem för hand och skicka in till kommunen som tidigare. Adressen som gäller är då: Vännäs kommun, Ö Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs.
 
Följ länken till höger för att komma till Vännäs blankettbank.

Kontaktperson: